ಸಂಪರ್ಕ

ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ


ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತು

# 64/2, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ತಿರುವು
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 018
ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾ.
ದೂರವಾಣಿ : +91-80-26615972
ಮೊಬೈಲ್ : 09845362956
ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ : www.kagapa.in
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ : kagapa@gmail.com


ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಷವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ.